Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Dalsze informacje.

2021-01-10 Drukuj
 

Przyjaciele!
Uprzejmie inforujemy, iż 22 stycznia, o godz. 9 w naszej siedzibie, przy ulicy Dolistowskiej 21 w Goniądzu odbędzie sie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
Celem spotkania będzie wybór nowego Zarządu stowarzyszenia. 

Wszyscy uprawnieni Członkowie i uprawnione Członkinie otrzymali już od nas zaproszenie.

Do Stowarzyszenia wpłynęło zgłoszenie kandydatów na członków zarządu Stowarzyszenia w osobach:
Piotra Kamonta, prezesa zarządu,
Tomasza Szustera, wiceprezesa zarządu
i Jacka Karczewskiego, członka zarządu. 


W konsekwencji, w załączeniu przesyłamy „Informację dotyczącą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków”. Dokument obejmuje w szczególności informacje na temat możliwości i trybu oddania głosu w trybie korespondencyjnym, a także wzór karty do glosowania.

UWAGA - wypełnione karty do głosowania muszą wpłynąć do Stowarzyszenia najpóźniej w przeddzień Zebrania. Członkowie i Członkinie powinni wziąć pod uwagę tę okoliczność, jeśli nie zamierzają brać osobistego udziału w Zebraniu.

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.