Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Cele

Drukuj

  1. Chronimy dziko żyjące gatunki flory i fauny oraz ich siedliska, a szczególną troską otaczamy ptaki – to one są wskaźnikiem jakości środowiska w którym żyjemy.
  2. Chronimy miejsca cenne i ważne dla naszej przyrody – wśród nich również takie, które powstały dzięki działalności człowieka.
  3. Pomagamy odbudować się populacjom dziko żyjących gatunków i odtwarzamy ich siedliska.
  4. Badamy, monitorujemy i dokumentujemy stan przyrody i środowiska naturalnego – po to, abyśmy wiedzieli jak jest naprawdę i żebyśmy wiedzieli co robić.
  5. Informujemy i dostarczamy wiedzy o zwierzętach, roślinach i całej przyrodzie.
  6. Dzielimy się naszą pasją. Pokazujemy piękno przyrody i uczymy szacunku dla niej.
  7. Budujemy partnerstwo i współpracę. Angażujemy różnych ludzi i integrujemy potencjał różnych organizacji po to żeby wspólnie chronić przyrodę
  8. Wspieramy i promujemy rozwój gospodarczy - szczególnie na terenach wiejskich - w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz w poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.