Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Certifikat na pTAK!

Drukuj

Certyfikat na pTAK to specjalny tytuł i dyplom przyznawany Firmom za zaangażowanie i najlepsze praktyki na polu ochrony przyrody i krajobrazu. Tytuł i certyfikat przyznawane są przez nasze stowarzyszenie w ramach specjalnego Programu Partnerskiego - Firma na pTAK! Program adresowany jest do Biznesu oraz Instytucji wrażliwych społecznie i odpowiedzialnych za świat i otoczenie, w którym wszyscy funkcjonujemy.
 
Dla kogo jest przeznaczony tytuł/ certyfikat Firmy na pTAK!
 
Dla każdej Firmy lub Instytucji, która przystąpi do Programu Partnerskiego - Firma 
na pTAK! oraz zaangażuje się w konkretne działania na rzecz ochrony przyrody 
i krajobrazu. Do wyboru - od budowania sieci rezerwatów i ochronę ginących gatunków, aż po projekty edukacyjne i zakładanie przyjaznych ludziom i przyrodzie Ogrodów 
na pTAK! chociażby na zieleńcach otaczających siedziby.
 
Każda Firma partnerska może wybrać najodpowiedniejsze dla siebie działania spośród wielu propozycji spisanych w Katalogu naszych działań.

Tytuł może być również przeznaczony naszym Partnerom, którzy swoimi działaniami na polu CSR (Korporacyjna Odpowiedzialność Społeczna) i PR promują idee i postawy na pTAK! – odpowiedzialne i przyjazne przyrodzie.
 
 
Statuetka - Czajka
 
W czerwcu 2014 roku za uwzględnienie ptasich potrzeb, na nowo powstałej inwestycji w Wolnym Mieście Gdańsk, oficjalnie został wręczony pierwszy Certyfikat na pTAK! deweloperowi Eko – Classic z Warszawy. Wraz z dyplomem została wręczona nasza specjalnie dedykowana statuetka – Czajka - rzeźba autorstwa Ryszard Rygasiewicza, projekt znanego przyrodnika Przemysława Nawrockiego. 

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.