Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Co zagraża Bielikom?

Drukuj

Co zagraża Bielikom?

Dzięki współpracy z Ośrodkami Rehabilitacji ptaków z całej Polski coraz więcej wiemy o niebezpieczeństwach jakie czyhają na te majestatyczne ptaki w naszym otoczeniu. Jednym z najpoważniejszych są stale kurczące się zasoby, które są niezbędne Bielikom do przertwania. Chodzi tu zarówno o miejsca do założenia gniazda (Bieliki potrzebują starych, dużych drzew, które "uźwigną ich potężne gniazda), ale też, a może przede wzystkich o dostępność pokarmu. Znaczna część Bielików, która trafia do Ośrodków to ptaki osłabione, które nie są stanie znaleźć odpowiedniej ilości pokarmu. Całe szczęście "ten typ" podpoiwecznych zwykle radzi sobie dobrze i po krótkim okresie udaje się je wypuścić na wolność.

Inne dużo poważniejsze, z punktu widzenia leczenia i późnijesze rehabilitacji zagrożenia to:

- kolizje z liniami wysokiego napięcia. Ptaki, które przeżyją taką kolizję mają zwykle połamane, zniszczone i nadaplone pióra, częściowy lub całkowity niedowład kończyn, związany z porażeniem prądem, oraz często złamania kości. Proces leczenia i rehabilitacji takich ptaków trwa często latami i nigdy nie daje całkowitej pewności wylecznie. Zdarza się bowiem tak, że połamane kości udaje się nastawić, pióra odrastają, niedowład ustępuje, a ptak mimo wszystko nie ma szans na powrót do natury. Wystarczy np, że kości zrosną się pod nieodpowiednim kątem i skrzydło traci możliwość wytworzenie odpowiedniej siły nośnej.

- postrzelenia. Dlaczego ludzie strzelają do Bielków niewiadomo. Czy są to kłusownicy, którym wszystko jedno, czy myśliwi, którzy nie potrafią odróżnić Bielika o Krzyżówki, trudno jednoznacznie stwierdzić. Faktem jest, że wiele ptaków trafia do Ośrodków z ranami postrzałowymi. Jedną z nich jest nasza słynna pacejntka, której "ktoś" odtrzelił połowe dzioba.Zdarza się też tak, jak 6 marca kiedy pod naszą opiekę trafiła skrajnie wycieńczona samica Bielika z połamanym skrzydłem i raną postrzałową. Tą pierwszą udało się uratować choć nigdy nie wróci na wolność. Ta druga niestety nie przeżyła :(.

- zatrucia. Coraz częściej do Ośrodków trafiają też ptaki zatrute. Czasami jak nasza podpoieczna "Halina" mają pecha bo zjadają nieprawidłowo zutylizowane szczątki kota. Częściej jednak są to ptaki, które zajdają wykładane przez rolników mięso z trutką. Jak na ironię to nie Bieliki są głównym "zagrożeniem", z którym w ten "osobliwy" sposób walczą rolnicy, a są to lisy i kuny, które zakradają się do kurników.

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.