Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw

Drukuj

Pomimo największej odpowiedzialności jaka spoczywa na korporacjach prowadzących zrównoważony biznes, zasadniczo małe i średnie Przedsiębiorstwa odgrywają istotniejszą rolę w rozwoju lokalnych społeczności. Nie do końca uświadamiają sobie jaki potencjał niesie za sobą wprowadzenie CSR’u do codziennego życia Firmy, a wystarczy przecież być otwartym na prowadzenie zrównoważonego biznesu.
 
Jeśli uważasz, że:

  • zadowolenie Pracownika w miejscu pracy wpływa na polepszenie efektywności produkcji czy świadczenia usług - spróbuj poprawić swój wizerunek w jego oczach  wykorzystując nasze działania z uwzględnieniem jego potrzeb.
Jeśli uważasz, że:
  • w Twoim przedsiębiorstwie większe są koszty prowadzenia marketingu i promocji od wprowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju - nie zastanawiaj się i wykorzystaj do swoich celów pomysły z naszego katalogu zadań. Przyroda Cię potrzebuje!
Jeśli uważasz, że:
  • działania z zakresu CSR’u mogą wywołać pozytywną opinię konsumenta w stosunku do Twojej Firmy - zaangażuj się z nami w czynną ochronę środowiska!
Katalog działań został stworzony specjalnie abyś mógł proaktywnie zarządzać relacjami ze wszystkimi istotnymi dla Ciebie grupami społecznymi (interesariuszami). Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdzają się nowatorskie działania CSRowe, często całkiem odrębne od dziedziny w której pracujesz.Dlatego jeśli owe relacje nie są Ci obojętne, wszystkie działania związane z wprowadzaniem CSR umożliwiają również osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystywanie szans i unikanie ryzyka.
Zalecamy zatem małym i średnim Przedsiębiorstwom wdrożenie lub udoskonalenie systemu zarządzania CSR w taki sposób, aby podejmowane inicjatywy i programy mogły zapewnić trwałą przewagę na swoim rynku zbytu.
 
Dzięki CSR możesz również zaangażować się w różnego rodzaju aktywności społeczności biznesowej i włączyć się w organizację fora wymiany doświadczeń. Nowe inicjatywy wartko pobudzają też innych do działania. Przykładową akcją jest „One percent for the Planet” w ramach której, ok. 150 przedsiębiorstw zobowiązało się przeznaczyć 1% wartości swojej sprzedaży na cele związane z ochroną środowiska. Pokazuje to, że można nie tylko wspierać wyższe idee, ale również polepszać sposób w jaki Firma jest postrzegana przez Klientów. Dobrym przykładem jest również program IKEI - „People and Planet Possitive”.
 
Z naszych doświadczeń wynika, że coraz częściej Przedsiębiorstwa aby proaktywnie zarządzać, poddają się audytom, niezależnej weryfikacji i certyfikacji w poszczególnych obszarach CSR.

Powszechne są też certyfikaty, nagrody i rankingi spółek uwzględniających wyniki w obszarze zrównoważonego rozwoju. Ranking odpowiedzialnych Firm w Polsce publikowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ptaki Polskie też chętnie Cię nagrodzą! Więcej o Certyfikacie na pTAK! tutaj.

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.