Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Jakie są funkcje i działania Klubu?

Drukuj

Jakie są funkcje i działania Klubów?

Kluby są strukturą organizacyjną stowarzyszenia Ptaki Polskie, które realizują cele i zadania zgodnie ze statutem Stowarzyszenia. Zadania mogą być realizowane na poziomie i w środowisku lokalnym lub regionalnym. Powoływane są aby móc działać efektywniej na własnym podwórku, we własnym sąsiedztwie. Zadania Klubu mogą być realizowane na wniosek Członków Klubu bądź na wniosek Zarządu stowarzyszenia.

Do założenia Klubu potrzebne są trzy pełnoletnie osoby.


Lider Klubu, który jest odpowiedzialny za prowadzenie Klubu.

Tutaj więcej o zadaniach Lidera:

 • Aranżowanie i planowanie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem wydarzeń Klubu: prelekcji naukowych, prelekcji popularnonaukowych, spotkań ze znanymi przyrodnikami, warsztatów fotograficznych, ogrodniczych czy szeroko rozumianej przyrody i ochrony bioróżnorodności oraz organizowaniu ich zgodnie z oficjalnie przyjętymi co miesięcznymi datami spotkań
 • Propagowanie postaw na pTAK! według Kodeksu Etycznego Ptaków Polskich;
 • Podtrzymywanie kontaktów z Członkiniami i Członkami Klubu; wysyłaniu zaproszeń na wydarzenia Klubu;
 • Informowanie drogą e-mailową Członkiń i Członków własnego Klubu na temat bieżących wydarzeń Klubu (prelekcja, warsztat, wycieczka, wyjazd);
 • Konsultowanie zadań Klubu z Regionalnym Koordynatorem;
 • Administrowanie podstrony Klubu na http://www.ptakipolskie.pl/regionalne-kluby-ptakow-polskich;
 • Moderowanie forum/ listy dyskusyjnej;
 • Pisanie tekstów, redagowaniu recenzji po wydarzeniach lokalnych i wprowadzaniu aktualnych treści odnośnie organizowanych wydarzeń Klubu na wymienioną podstronę;
 • Promowanie idei Klubu Ptaków Polskich i udzielaniu aktualnych informacji odnośnie przystąpienia do Klubu;
 • Koordynowanie działań Klubu;

Skarbnik Klubu, który jest odpowiedzialny za gromadzenie funduszy na działalność Klubu, przedstawienie co rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Klubu.

Tutaj więcej o zadaniach Skarbnika:
 • Kontakt z Koordynatorem Klubów Ptaków Polskich odnośnie dopełnienia formalności członkowskich Klubowiczów;
 • Aktualizacja listy gości i przesyłanie do Koordynatora Klubu Ptaków Polskich danych osobowych nowych uczestników spotkań Klubu;
 • Zakup towarów czy usług w imieniu swojego Klubu; rozliczanie faktur bądź rachunków z Koordynatorem Klubów Ptaków Polskich
 • Sporządzanie krótkich sprawozdań merytorycznych i finansowych z wydatkowanych pieniędzy
Zastępca Lidera Klubu, który na współ z Liderem Klubu pomaga w realizacji celów Klubu, organizacji spotkań czy administrowaniu wydarzeń;

Oprócz popularyzacji dziko żyjących ptaków Klub może realizować działania ochronne na wyznaczonym użytku ekologicznym czy w miejskiej przestrzeni. Kluby mogą się podejmować czynnej ochrony lokalnej bioróżnorodności w tym wykonywnania i zakładania koszy dla kaczek albo budek lęgowych dla miejskich dziuplaków. Do zadań mogą również należeć przeprowadzanie inwentaryzacji poszczególnych gatunków czy inwestycji, które mogą potencjalnie działać negatywnie na liczebność ptaków – w szczególności - inwestycje związane z ocieplaniem budynków, wycinką lokalnych drzew czy alei. Zakładanie Ogrodów na pTAK! czy realizowanie działań edukacyjnych dla najmłodszych również mieszczą się w kanonie działań statutowych naszej organizacji. Jednakże chcielibyśmy zauważyć, że Kluby przede wszystkim zrzeszają miłośników przyrody, pasjonatów a nader wszystko przyciągają ludzi na pTAK! Oby nas było co raz więcej!

Tutaj więcej o zadaniach Zastępcy Lidera Klubu:
 • Pomoc przy organizowaniu wydarzeń i przebiegu działań;
 • Podział obowiązków Lidera Klubu;

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.