Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Kodeks Etyczny Członków i Pracowników Stowarzyszenia Ptaki Polskie

Drukuj

 1. Dobro Przyrody i Ochrona Bioróżnorodności, w szczególności ochrona dzikich gatunków i ich siedlisk, są nadrzędnymi celami naszego Stowarzyszenia. 
 2. Cele te realizujemy poprzez bezpośrednie zaangażowanie w działania podejmowane przez nasze Stowarzyszenie jak i poprzez własną postawę wobec Przyrody i Ludzi w naszym otoczeniu. 
 3. Dostarczamy rzetelnej informacji o stanie Przyrody, pokazujemy jej piękno, promujemy jej wartość i potrzebę ochrony – dla dobra Przyrody i Ludzi. 
 4. Nie zabijamy dzikich zwierząt, nie niszczymy roślin, ani innych naturalnych organizmów, ani ich środowiska życia. Bronimy ich praw - w tym najważniejszych: prawa do życia i prawa do Ziemi. 
 5. Nie wykorzystujemy relacji z naszymi Partnerami, Sponsorami i Darczyńcami, ani własnej pozycji w Stowarzyszeniu dla zaspokojenia korzyści osobistych, ani innych partykularnych interesów. 
 6. W swoim działaniu kierujemy się prawdą i faktami. Działamy zgodnie z prawem
  i wiążącymi nas umowami. Szanujemy dobre imię naszych Partnerów, Sponsorów, Darczyńców oraz innych Organizacji. 
 7. Współpracujemy z innymi Organizacjami oraz wszystkimi instytucjami i osobami, których celem działania jest dobro Przyrody oraz tymi, którzy ten cel wspierają. 
 8. Wspieramy wszelkie prawne działania na rzecz ochrony Przyrody, Bioróżnorodności i środowiska naturalnego. 
 9. Sprzeciwiamy się wobec wszelkich działań sprzecznych z duchem zrównoważonego rozwoju, przynoszących szkodę Przyrodzie - i tym samym Ludziom - lub ją unicestwiających. 
 10. Działamy dla dobra Stowarzyszenia Ptaki Polskie – zapobiegamy wewnętrznym nadużyciom, bronimy jego dobrego imienia, promujemy je oraz godnie reprezentujemy wewnątrz i na zewnątrz, gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy.

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.