Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Kontakt

Drukuj

Siedziba Stowarzyszenia
Ptaki Polskie
ul. Dolistowska 21
19-110 Goniądz
tel./fax +48 85 871 03 32
 
KRS: 0000253695
NIP:546 133 1602
REGON: 200071703
Konto: 41 8769 0002 0000 6565 2000 0080
 
Mail: ptakipolskie@ptakipolskie.pl

Zarząd:
 
Jacek Karczewski
Prezes Zarządu, Sopot
mail: jacek.karczewski@ptakipolskie.pl
tel. +48 603 746 737
 
Tomasz Szuster
Wiceprezes Zarządu, Goniądz
mail: tomasz.szuster@ptakipolskie.pl
tel. +48 783 746 737

Piotr Kamont
Członek Zarządu, Sopot
mail: piotr.kamont@ptakipolskie.pl
tel. + 48 609 613  152

Paweł Sidło
Członek Zarządu, Sopot
mail: pawel.sidlo@ptakipolskie.pl
tel. +48 501 973 315
 

Zespół:

Piotr Kamont
Koordynator ds. Edukacji
mail: piotr.kamont@ptakipolskie.pl
tel. + 48 609 613  152

Justyna Różańska
Specjalistka ds. komunikacji
mail: justyna.rozanska@ptakipolskie.pl
tel. +48 663 747 737

Emilia Sokołowska
Koordynatorka Kampanii Bukiet z Pól
(obecnie na urlopie)
mail: emilia.sokolowska@ptakipolskie.pl
tel. +48 609 509 895
 

Projekt Bagna są Dobre! Ujście Warty
www.bagnasadobre.pl
 
Paweł Sidło
Koordynator Projektu Bagna są Dobre! Ujście Warty, Sopot
mail: pawel.sidlo@ptakipolskie.pl
tel. +48 501 973 315

Krzysztof Kraszewski
Sekretarz Projektu Bagna są Dobre! Ujście Warty, Goniądz
mail: krzysztof.kraszewski@ptakipolskie.pl
tel. +48 668 424 477


Projekt Bagna są dobre! Biebrzańskie Łąki
www.bagnasadobre.pl
 
Tomasz Szuster
Koordynator projektu Biebrzańskie Łąki, Goniądz
mail: tomasz.szuster@ptakipolskie.pl
tel.+ 48 783 746 737

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.