Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Nasza wspólna przyszłość

Drukuj

Stosując  w pełni dobre praktyki CSR oprócz wyboru wspólnego działania  na rzecz ochrony środowiska chcemy również uwzględnić interesy Twojej Firmy, potrzeby rozwojowe Pracowników, integrację i budowanie Twojego Zespołu, wspólny marketing i promocję. Chcemy zwrócić uwagę mediów na realizowane wspólne inicjatywy. Dostosujemy program CSR na pTAK! na potrzeby Twojej firmy.
 
Razem z profesjonalistami z firmy Karczewski Doradztwo Personale stworzyliśmy ofertę maksymalizującą Twój czas i środki włożone w ochronę środowiska. Wykorzystując działania proekologiczne chcemy również pomóc Ci aktywnie zbudować silny zespół, pobudzić kreatywność Twoich Pracowników, ograniczyć nieporozumienia między silnymi osobowościami w Twojej Firmie bądź też dostosować strategie zarządzania zespołem i przekazać praktyczną wiedzę w szybkim i efektywnym rozstrzyganiu konfliktów w grupie.
 
Zachęcamy - Zbuduj swój Zespół darując ptakom Dom. Przykładowa oferta – CSR na pTAK! poniżej.

 

Katalog proponowanych działań czynnej ochrony środowiska razem z Ptakami Polskimi:
 
 • Akcja Podaruj ptakom dom! – produkcja i instalacja różnego rodzaju budek  lub platform lęgowych w zależności od potrzeb konkretnego gatunku. W ramach akcji:
 • Zakładanie osiedli jerzykowych na budynkach lub na innych elementach infrastruktury miejskiej.
 • Wykonanie i instalowanie specjalnie zaprojektowanych wież lęgowych dla Jerzyków.
 • Produkcja i instalowanie budek lęgowych dla innych drobnych ptaków w przestrzeni miejskiej.
 • Produkcja i instalowanie specjalnych skrzynek lęgowych dla sów – głownie z myślą o Płomykówkach, Pójdźkach i Puszczykach.
 • Produkcja i instalowanie specjalnych skrzynek lęgowych dla Oharów w miejscach ich występowania – głównie wybrane lokalizacje wybrzeża morskiego i niektóre przyległości.
 • Produkcja i zakładaniu odpowiednich platform lęgowych – m.in. dla Bocianów Białych, Bocianów Czarnych, Orlików i wybranych drapieżnych (szponiastych).
 • Zakładanie na własnych terenach zielonych, np. przylegających do biur i siedzib, Ogrodów (Parków) na pTAK!, czyli w duchu przyjaznym przyrodzie i wspierających zachowanie bioróżnorodności.
 • Wspieranie utrzymania publicznej przestrzeni zielonej - parków, zieleńców, skwerów lub tylko specjalnych remiz tamże - w duchu na pTAK!, czyli przyjaznym przyrodzie i wspierających zachowanie bioróżnorodności.
 • Zabiegi renaturyzacji lub rewitalizacji siedlisk i krajobrazów zdegradowanych lub mocno przekształconych i jałowych – np. odtwarzanie mokradeł bagiennych łąk, czy lasów łęgowych, odtwarzanie naturalnego biegu rzek i strumieni, ochrona lasów.    
 • Utrzymywanie terenów cennych przyrodniczo w odpowiednim stanie – w tym zabiegi tzw. ochrony czynnej - np. odkrzaczanie, ekstensywne koszenie lub wypas łąk bagiennych lub muraw ciepłolubnych.
 • Zakup i utrzymanie albo adopcja zwierząt gospodarskich zapewniających ekstensywne utrzymanie łąk bagiennych i innych cennych siedlisk otwartych.
 • Wykup ziemi na cele ochrony rezerwatowej – i rozwój sieci rezerwatów. Wśród najcenniejszych siedlisk i krajobrazów, bo najszybciej znikających i przekształcanych, są bagienne łąki, naturalne lub półnaturalne stawy i jeziora, śródpolne oczka wodne, źródliska – oraz inne siedliska mokradłowe, łąki ciepłolubne zwane murawami, wrzosowiska, a także śródpolne miedze  i zagajniki, parki i ogrody utrzymane w tradycyjnym stylu, wiekowe aleje i wszelkie starodrzewia.
 • Adopcja rezerwatów lub żywych pomników przyrody.
 • Wsparcie dla realizowanych przez nas projektów ochronny siedlisk i gatunków – np. Bagna są dobre!, Orlik ptak jakich mało, Cietrzew ptak jakich mało, Podgorzałka kaczka jakich mało, Czajka ptak jakich mało.
 • Sponsoring pakietu edukacyjnego Bądź na pTAK!, którego wyprodukowanie kosztuje 300zł za jeden komplet. Z pakietem dotrzemy do kolejnych szkół w Polsce rozwijając sieć Szkół na pTAK!
 • Wsparcie rozwoju i funkcjonowania (partnerskiej sieci) Szkół na pTAK! – w tym m.in. cykle zajęć edukacyjnych, zakładanie przyszkolnych Remiz Bioróżnorodności.
 • Wsparcie rozwoju i funkcjonowania (sieci) Klubu Ptaków Polskich – w tym:
 • Wsparcie dla festiwalu ludzi kochających Przyrodę – organizowanego co dwa lata Zlotu Klubu Ptaków Polskich.
 • Zaangażowanie w prowadzone przez Ptaki Polskie kampanie i akcje społeczne – Bądź na pTAK!, Ogród na pTAK!, Miasto na pTAK!
 • Zaangażowanie w (inne) prowadzone przez Ptaki Polskie projekty edukacyjne – Bagna z pasją!
 • Wyposarzenie i utrzymanie sprzętowo-usługowe naszych centrów edukacyjnych.
 • Wsparcie międzynarodowego festiwalu filmów przyrodniczych im. Braci Wagów.
 • Sponsoring wydawanych przez Ptaki Polskie książek i albumów oraz wystaw.
 • Sponsoring filmów realizowanych przez Ptaki Polskie.
 • Transmisje on-line z gniazd i karmików.
 • Zakup karmy na zimę do karmików utrzymywanych przez Ptaki Polskie.
 • Utrzymanie centrum rehabilitacji dzikich ptaków, z którym współpracują Ptaki Polskie.
 • Wsparcie sprzętowe lub usługowe dla biur Ptaków Polskich, skąd prowadzone są nasze akcje i projekty – w tym komputery, drukarki, papier, aplikacje IT, strony www, kreacja i grafika.
 • Promowanie wśród pracowników firmy partnerskiej corocznej akcji 1% w powiązaniu z ochroną przyrody - statutowymi celami Ptaków Polskich w szczególności.

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.