Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Projekt Mokradłowy

Drukuj

Projekt „Mokradłowy” polega na odtworzeniu prawidłowego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura 2000. Zabiegi pielęgnacyjne polegające na usunięciu trzciny oraz drzew i krzewów, a następnie przywróceniu ekstensywnego użytkowania rolniczego są realizowane na ponad 300 ha w konkretnych 8 lokalizacjach w Polsce. Proponowane działania są powszechnie stosowane w odtwarzaniu i utrzymaniu we właściwym stanie otwartych siedlisk podmokłych. O ich skuteczności świadczą między innymi przykłady z Bagien Biebrzańskich, ujścia Warty, czy rezerwatu przyrody Beka. Prowadzone tam lat konsekwentne działania pozwalają na przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ocalenie ich przed zarośnięciem.

Aby dowiedzieć się więcej o realizowanym projekcie, zapraszamy na dedykowaną stronę mokradla.eu

 Przetarg

 Rekrutacja

 Zapytanie ofertowe

Realizacja projektu możliwa jest dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach programu PL 02 Ochrona różnorodności biologicznej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, oraz Narodowego funduszu Ochrony Śroowiska i Gospodarki Wodnej.

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.