Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Cykliczne Zloty Ptaków Polskich

Drukuj

W specjalnej ofercie, jaką przygotowaliśmy dla Członków Klubu Ptaków Polskich, szczególne miejsce zajmują cykliczne Zloty Ptaków Polskich. Kolejne happeningi z tego cyklu, to okazja do poznania kolejnych zakątków kraju oraz tamtejszej (naszej!) przyrody.


Naszym zamierzeniem jest organizowanie cyklicznych imprez pod nazwą Zlot Klubu Ptaków Polskich. W swojej pierwszej edycji, w 2010 roku Klub Ptaków Polskich na imprezie zgromadził ponad 250 osób, a już 2 lata później ponad 400. Warto w tym miejscu wspomnieć o dwukrotnym oficjalnie ustanowionym Rekordzie Guinnessa.
W związku z niezwykle pozytywną reakcją zarówno Klubowiczów jak i władz lokalnych oraz mediów stowarzyszenie planuje zorganizować kolejne edycje. Idealną porą na to, żeby przyroda biebrzańska zachwyciła każdego jest wiosna i właśnie wtedy odbywa Zlot, stwarzając świetną okazję do prowadzenia edukacji przyrodniczej będącej podstawowym celem Zlotu i całej Kampanii.

Szczególnym atutem Zlotu Ptaków Polskich jest bogaty i ciekawy program merytoryczny. Podczas Zlotu odbywają się wycieczki (dla uczestników) oraz warsztaty przyrodnicze, a na polu festiwalowym stacjonarne pokazy filmów, warsztaty
z garncarstwa, malowania ptaków, warsztaty fotograficzne, ponadto spotkania
z autorami, prezentacje filmów przyrodniczych oraz prezentacje multimedialne.

Dzień pełen przyrodniczych wrażeń, zamykają występy zespołów muzycznych. Stwarza to okazję do ciekawych dyskusji w nieformalnej atmosferze .Ostatniego dnia Zlotu Ptaków Polskich tradycyjne układany jest ogromny żywy obraz ptaka z ludzi – tym samym - pobijanie Rekordów Guinnessa. W tym roku był to orlik grubodzioby- nawiązanie do obchodzonego właśnie Roku Orlika Grubodziobego w BNP oraz projektu Orlik Ptak Jakich Mało. W zeszłym ułożyliśmy bociana. W tegorocznym biciu Rekordu Guinnessa wzięło udział ponad 1500 osób, nagranie z tego wydarzenia było emitowane w telewizji
i szeroko relacjonowane w prasie.

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.