Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Projekt Bagna są dobre Ujście Warty

Drukuj

Bagna – jeden z najważniejszych trybów w zegarze ziemskiego klimatu.

Globalnie i lokalnie.

Wszystko za sprawą niezwykłych, niemal cudownych właściwości torfu i roślin żyjących na bagnach!

Torf oraz bagienna roślinność, z której powstał są jak gąbka. Wchłaniają i przechowują wodę gdy jest jej za dużo – i chronią nas przed powodziami. Gdy dookoła wody jest za mało, bagna oddają tę, którą zmagazynowały - i chronią nas przed suszą.

Jak każda gąbka - bagna oczyszczają. Wodę, glebę, powietrze… Bo torf wiąże i odkłada ogromne ilości zabójczego dwutlenku węgla.

Na całym świecie bagna są „magazynem” lekarstw i żywności dla milionów ludzi.

Są prawdziwym ziemskim rajem bioróżnorodności.

Chociaż są tak dobre i cenne, żadne inne siedlisko nie było do tej pory tak intensywnie przekształcane i niszczone. Polska jest tego „najlepszym” przykładem. Osuszyliśmy prawie wszystkie nasze torfowiska, skanalizowaliśmy rzeki, zabetonowaliśmy strumienie,
zabudowaliśmy brzegi jezior. Co gorsza - wciąż to robimy…

Nic dziwnego, że nękają nas coraz bardziej nieobliczalne powodzie – gdy tym samym czasie w innych rejonach dokuczają susze…

W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry. Zapewnimy pastwiska dla krów, miejsce do życia dla wielu ptaków, zajęcie dla miejscowych agrogospodarzy…

Jedyny projekt tej skali w historii kraju i jeden z największych w Europie.

Czas na zmianę! Zamiast walczyć – współpracujmy z Naturą.

W końcu bagna służą nam i całej Ziemi - tak jak mało co. I mało co jest tak dobre jak bagna!

przejdź do bagnasadobre.pl

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.