Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Usługi ekosystemowe

Drukuj

Celem projekt „Usługi ekosystemowe w przestrzeni zurbanizowanej, czyli jakie korzyści mieszkańcom przynoszą jerzyki, sikorki i owocujące krzewy” jest podniesienie poziomu wiedzy przyrodniczej wśród osób odpowiedzialnych za zarządzanie terenami zielonymi (samorządy, zarządy dróg i zieleni, spółdzielnie mieszkaniowe i deweloperzy).

Główny przekaz projektu brzmi: chrońmy przyrodę i pomagajmy jej, bo to się nam (społeczeństwu i zarządzającym) opłaca. Działania przez nas wskazywane poprawiają komfort życia mieszkańców, oraz przynaszą wymierne oszczędności finansowe w jednostkach zarządzających terenami zielonymi.

W ramach projektu zorganizowano konferencję regionalną, która odbyła się 17 kwietnia 2015r w Urządzie Miasta w Sopocie, oraz cykl warsztatów edukacyjnych w pomorskich szkołach. Planowana jest również organizacją warsztatów lokalnych w:
- Gdańsku (19.05.2015)
- Sopocie (22.05.2015)
- Chojnicach (25.05.2015)
- Kościerzynia (26.06.2015)


Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
http://www.ptakipolskie.pl/public/file/upload/Projekty/Usługi%20eko/WFOSiGW%20wersja%20kolor%201-01.png
Zachęcamy do zapoznania się z tematami wygłoszonymi w trakcie konferencji:
Usługi ekosystemowe - prezentacja.pdf
 

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.