Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Usługi ekosystemowe

Usługi ekosystemów to - mówiąc najprościej - korzyści, jakie gospodarstwa domowe, społeczności i gospodarka uzyskują dzięki środowisku. Pojęcie to jest związane z kapitałem przyrodniczym. Usługi to strumień korzyści, podczas gdy kapitał przyrodniczy jest zasobem generującym ten strumień korzyści.

czytaj całość

Zielone Wyspy

Zielone Wyspy, to nazwa użytku ekologicznego w Gdańsku, który powstał, aby chronić rozległy kompleks szuwarów, trzcinowisk i podmokłych łąk. Położony jest w ujściu Wisły Śmiałej, pomiędzy Jacht Klubem a Narodowym Centrum Żeglarstwa, naprzeciwko rezerwatu Ptasi Raj. Użytek został włączony do obszaru Natura 2000 PLH220044 Ostoja w Ujściu Wisły.

czytaj całość

Akcja Szkoła na pTAK!

czytaj całość

Ogród najbardziej na pTAK!

Specjalną ofertę przygotowaliśmy dla wszystkich posiadaczy ogrodów - zarówno tych indywidualnych, jak i instytucjonalnych – miejskich parków i zieleńców.

czytaj całość

Kampania Bądź na pTAK!

Na drutach siedzą rozświergotane Jaskółki. Dookoła sielskie lato. Nagle, któryś z ptaków wszczyna alarm. Pewnie krzyczy coś w stylu „niebezpieczeństwo z powietrza!” Albo: „kot!” Wszyscy zrywają się w popłochu. Chaos! I o to właśnie chodziło. Korzystając z zamieszania, mały prowokator szybko romansuje z sąsiadką. „Normalnie” nie mieliby szans. A przecież „krew nie woda”…

czytaj całość

Cykliczne Zloty Ptaków Polskich

W specjalnej ofercie, jaką przygotowaliśmy dla Członków Klubu Ptaków Polskich, szczególne miejsce zajmują cykliczne Zloty Ptaków Polskich. Kolejne happeningi z tego cyklu, to okazja do poznania kolejnych zakątków kraju oraz tamtejszej (naszej!) przyrody.

czytaj całość

Projekt Orlik Ptak Jakich Mało

Mamy ich w Polsce 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Tajemnicze i wrażliwe. Najbardziej bagienne i jedne z najrzadszych europejskich orłów. Orliki Grubodziobe.

czytaj całość

Projekt Bagna są Dobre! Biebrzańskie Łąki

Bagna Biebrzańskie szybko zarastają krzewami, drzewami i trzciną!

Tam, gdzie kiedyś rozciągały się wspaniałe bagienne łąki, tak charakterystyczne dla tutejszego krajobrazu, dzisiaj widać nieprzebyty gąszcz gałęzi. Wszystko dlatego, że zaprzestano koszenia i wypasu.

czytaj całość

Projekt Bagna są dobre Ujście Warty

Bagna – jeden z najważniejszych trybów w zegarze ziemskiego klimatu. Globalnie i lokalnie.

Wszystko za sprawą niezwykłych, niemal cudownych właściwości torfu i roślin żyjących na bagnach!

Torf oraz bagienna roślinność, z której powstał są jak gąbka. Wchłaniają i przechowują wodę gdy jest jej za dużo – i chronią nas przed powodziami. Gdy dookoła wody jest za mało, bagna oddają tę, którą zmagazynowały - i chronią nas przed suszą.

czytaj całość

Berżniki

Na Podlasiu w gminie Sejny zabezpieczyliśmy 8,2 ha chronionym gatunkom roślin Teren położony na wschód i południowy wschód od wsi Berżniki, w pobliżu wzniesienia Kartwia Góra, w gminie Sejny. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą polodowcową. Skłony wyniesień (formą zbliżonych do kemów) a także łagodne wypłaszczenia u ich podnóży oraz na ich wierzchołkach zajmują ekstensywne pastwiska i fragmenty widnych lasków sosnowych. Poza tym, w bezodpływowym obniżeniu terenu zlokalizowanym w północno-zachodniej części obszaru wykształciło się torfowisko przejściowe. Od wschodu rezerwat przylega do Puszczy Augustowskiej.

czytaj całość

Miękinia

Na Dolnym Śląsku mamy już około 20 ha łąk, które chronimy dla ptaków.

czytaj całość

Kotlina Biebrzańska

czytaj całość
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.