Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Nasze rezerwaty

Zielone Wyspy

Zielone Wyspy, to nazwa użytku ekologicznego w Gdańsku, który powstał, aby chronić rozległy kompleks szuwarów, trzcinowisk i podmokłych łąk. Położony jest w ujściu Wisły Śmiałej, pomiędzy Jacht Klubem a Narodowym Centrum Żeglarstwa, naprzeciwko rezerwatu Ptasi Raj. Użytek został włączony do obszaru Natura 2000 PLH220044 Ostoja w Ujściu Wisły.

czytaj całość

Berżniki

Na Podlasiu w gminie Sejny zabezpieczyliśmy 8,2 ha chronionym gatunkom roślin Teren położony na wschód i południowy wschód od wsi Berżniki, w pobliżu wzniesienia Kartwia Góra, w gminie Sejny. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą polodowcową. Skłony wyniesień (formą zbliżonych do kemów) a także łagodne wypłaszczenia u ich podnóży oraz na ich wierzchołkach zajmują ekstensywne pastwiska i fragmenty widnych lasków sosnowych. Poza tym, w bezodpływowym obniżeniu terenu zlokalizowanym w północno-zachodniej części obszaru wykształciło się torfowisko przejściowe. Od wschodu rezerwat przylega do Puszczy Augustowskiej.

czytaj całość

Miękinia

Na Dolnym Śląsku mamy już około 20 ha łąk, które chronimy dla ptaków.

czytaj całość

Kotlina Biebrzańska

czytaj całość
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.