Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Uczyń swoją firmę lepszą

Drukuj

Regułą staje się transparentność działań we wszystkich obszarach życia. Oczekiwania etyczne Konsumentów rosną w myśl zasady „zero tolerancji dla błędów”. Silne są ruchy ekologiczne i obrońców praw człowieka, prowadzące czasem do bojkotów konsumenckich (protestów w formie nie kupowania produktów danej marki).
 
W warunkach ostrej konkurencji coraz większego znaczenia nabierają wartości pozamaterialne Firmy, w szczególności jej reputacja. Stąd wynika silna korelacja CSR’u i PR’u (z ang. Public Relations).
 
CSR to działania, które nie są wymagane z punktu widzenia przestrzegania norm prawnych lub nie są związane z bieżącą działalnością operacyjną. CSR nakłania do wykraczania poza te normy i narzucania sobie wyższych standardów etycznych.
 
Nie istnieje żadne prawne zobowiązanie np. do uwzględniania potrzeb lokalnej społeczności czy większej dbałości o Klientów i Konsumentów. Zatem CSR zatem jest pewnego rodzaju dobrym obyczajem czy wręcz staje się normą kulturową.
 
Sukces Firmy w dużej mierze zależy od poziomu satysfakcji jej Interesariuszy, między innymi Udziałowców, Pracowników, Klientów, Dostawców, Obserwatorów oraz społeczności lokalnych. Bądź lepszy! Zadziałaj na pTAK!

 

Czy zrównoważony biznes się opłaca?
 
Jeśli tylko zależy Ci na korelacji pomiędzy wynikami Przedsiębiorstwa osiąganymi w obszarze społecznej odpowiedzialności a ryzykiem biznesowym; pozytywnym związkiem pomiędzy zadowoleniem Pracowników a efektywnością organizacji; zarządzaniem Interesariuszami i zwiększeniem wartości Firmy oraz zainteresowaniem mediów i uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju w działalności – to dobrowolnie podjęte działania z zakresu CSR opłacą Ci się z nawiązką!

Tym bardziej, że CSR jest pewnego rodzaju wprowadzeniem innowacji w Firmie, innego sposobu myślenia. Możesz w ten sposób zaspokoić potrzeby Klientów, dla których ważna jest etyka oraz ochrona środowiska poprzez oferowanie produktów przyjaznych środowisku.
Przeznaczanie części zysku ze sprzedaży na cel społeczny często otwiera również nowe perspektywy biznesowe.

Firmy odpowiedzialnie społecznie cieszą się dobrą reputacją oraz wypadają lepiej na tle konkurentów innymi słowy szybko zdobywają przewagę konkurencyjną.

Klienci i Konsumenci to doceniają, są bardziej lojalni wobec odpowiedzialnej marki i ufają jej. Łatwiej jest także pozyskiwać kapitał oraz partnerów biznesowych.

Firmy działające według modelu zrównoważonego biznesu dążą do ograniczenia energochłonności i materiałochłonności produkcji i usług. Ograniczają koszty zużycia energii i materiałów, wody, wywozu odpadów, a tym samym wymiernie zwiększają rentowność działalności.
Co więcej działania CSR można ukierunkować tak aby sprzyjały rozwojowi pracowników. Ci którzy dobrze czują się we własnej Firmie, są w sposób oczywisty lepiej zmotywowani, co prowadzić do ich większego zaangażowania oraz wydajności. Rzadziej myślą także o zmianie pracy, w szczególności wysoko kwalifikowani Pracownicy chętniej szukają Pracodawców cieszących się dobrą opinią.

Także chociażby z racji tylko tych kilku najważniejszych powodów zadziałaj z nami na pTAK!

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.