VITAY na ratunek polskim orłom

Drukuj

Od dzisiaj VITAY wspiera akcję „ORLEN dla Orłów”, co oznacza, że Klienci ORLEN-u uczestniczący w programie VITAY, mogą oddać swoje punkty VITAY na ochronę i leczenie orłów! Wachlarz nagród katalogu programu VITAY został tym samym wzbogacony o kolejną pozycję, atrakcyjną dla miłośników przyrody (i nie tylko dla nich). Możecie więc oddawać swoje punkty na „Leczenie i rehabilitację orłów” znajdującą się w kategorii nagród ECO VITAY: http://www.vitay.pl/katalog-Vitay/nagrody/LECZENIE-I-REHABILITACJA-ORLOW,1801.html
 
Za każde 1000 punktów VITAY Fundacja ORLEN – DAR SERCA” wpłaci 5 zł na konto stowarzyszenia Ptaki Polskie, a zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane ośrodkom leczenia i rehabilitacji ptaków na terenie całej Polski, w których leczone są „nasze” orły, bieliki, rybołowy oraz inni skrzydlaci i szponiaści pacjenci.
 
Co roku tysiące ptaków drapieżnych ulega wypadkom. Do ośrodków trafiają także ptaki postrzelone,  podtrute i takie, które wpadły w sidła i wnyki. Lekarze, opiekunowie i wolontariusze walczą codziennie o przywrócenie ich naturze.
 
Włączenie ochrony ptaków drapieżnych do programu VITAY jest jednym z wielu działań podejmowanych przez PKN ORLEN w ramach programu „ORLEN dla Orłów”. Priorytetowym założeniem tego programu jest wsparcie leczenia orłów w ośrodkach rehabilitacji i przywrócenie ich naturze. Działaniom tym towarzyszy popularyzacja wiedzy o orłach i promowanie idei ich pilnej ochrony. Do tej pory programem zostało objętych dziewięć bielików i jeden orlik krzykliwy. Dwa bieliki zostały już szczęśliwie wyleczone i wypuszczone na wolność. Dodatkowe zaangażowanie klientów VITAY pozwoli na zwiększenie liczby ptaków przywróconych naturze.
 
Program „ORLEN dla Orłów” to kolejny projekt zaangażowania Koncernu w ochronę ptaków zagrożonych wyginięciem. PKN ORLEN już od ponad 15 lat jest także zaangażowany w program odbudowy populacji sokoła wędrownego, gatunku który jest wpisany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii CR - skrajnie zagrożony.
 
Szczegóły dotyczące działalności stowarzyszenia Ptaki Polskie oraz programu „ORLEN dla Orłów” dostępne są na stronie: http://www.ptakipolskie.pl/orlen-dla-orlow oraz na profilu Facebook: https://www.facebook.com/orlendlaorlow/
 
Zachęcamy do dzielenia się swoimi punktami VITAY z ptakami drapieżnymi!
 

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.