Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Bagna są Dobre dla Klimatu!

2019-02-02 | autor: Ptaki Polskie / World Wetlands Day Drukuj
 

Bagna są Dobre dla Klimatu! Zmiany klimatu są faktem. Temperatury wzrastają, oceany są coraz cieplejsze, lodowce topnieją, a poziom mórz wzrasta szybciej niż kiedykolwiek. Przyczyną tych zjawisk jest zwiększona emisja dwutlenku węgla, metanu i innych gazów cieplarnianych do atmosfery.Tegoroczny Światowy Dzień Mokradeł - który obchodzimy 2 lutego - ma nam przypomnieć o sile bagien w walce ze zmianami klimatu: 
Jak to działa?
Klimat naszej planety jest jak mechanizm ogromnego zegara. Wszystkie jego tryby zależą od siebie i współgrają w dynamicznej równowadze. Zarówno te ogromne – oceany, wielkie prądy morskie czy też wysokie góry jak i te najmniejsze – lokalne bagna i połacie lasu – wszystkie mają swoją niezastąpioną rolę do odegrania: współkształtują klimat naszego regionu, kraju, kontynentu i wreszcie całej Ziemi.

Jednym z najważniejszych trybów w zegarze ziemskiego klimatu są bagna. Choć współcześnie zajmują one niespełna 3 % naszej planety, to ich rola jest daleko ważniejsza niż mogłoby to wynikać ze statystyki. Pochłaniają aż 30% emitowanego węgla. To dwukrotnie więcej niż są w stanie pochłonąć wszystkie nasze lasy!
 
Wielka Gąbka.
A wszystko za sprawą niezwykłych, niemal „cudownych” właściwości torfu oraz roślin żyjących na bagnach! Torf oraz bagienna roślinność, z której powstał są jak gąbka… Wchłaniają i przechowują wodę, gdy jest jej za dużo i w ten sposób chronią nas przed powodziami.  Gdy wody dookoła jest za mało - oddają jej zgromadzone zapasy i chronią nas w ten sposób przed suszą. I  wreszcie, jak każda gąbka, bagna oczyszczają – glebę, wodę i powietrze… Otóż torf wiąże i odkłada ogromne ilości dwutlenku węgla.
 
Bagna (torfowiska) powstają wszędzie tam gdzie woda ma utrudniony odpływ. W takich miejscach obumarłe szczątki roślin podlegają tylko częściowemu rozkładowi dlatego iż woda odcina dostęp tlenu. Tak powstaje torf. Z biegiem lat i stuleci, kolejne jego warstwy tworzą kilkumetrowe pokłady. Proces ich gromadzenia trwa dopóki w glebie jest woda. Gdy wody brakuje sezonowo - nic złego się nie dzieje. W końcu torfowiska ewoluowały po to, aby umożliwić naturalne gospodarowanie wodą – retencjonować ją i uwalniać w zależności od zapotrzebowania. Gdy jednak zabraknie jej stale, tak jak w przypadku osuszenia, torf zaczyna się rozkładać uwalniając gromadzony przez setki i tysiące lat dwutlenek węgla.
 
Wzrost ilości tego gazu związany z naszą działalnością jest główną przyczyną niekorzystnych zmian klimatycznych jakich dzisiaj doświadczamy.
Niestety, w Polsce, w wyniku masowego osuszania aż 83% bagien zostało zniszczonych. Oblicza się, że na osuszonych, pociętych kanałami terenach, co roku 14 mln ton dwutlenku węgla uwalnia się do atmosfery dokładając się do tego co produkuje przemysł i pogarszając już i tak fatalny bilans klimatyczny.

Cały cywilizowany świat mówi dzisiaj o redukcji emisji CO2 i poszukuje sposobów jego redukcji m.in. poprzez rewitalizację osuszonych niegdyś bagien – w wielu krajach odbywa się to na ogromną skalę. Tymczasem u nas każdego roku pod naporem koparek znikają kolejne jego naturalne magazyny.

10 ton na jednego mieszkańca! Tyle co roku produkujemy dwutlenku węgla. I tylko od nas zależy o ile liczba ta wzrośnie z powodu dewastacji bagien, mokradeł i torfowisk. Bagna są nie tylko dobre ale i potrzebne!

Sprawdź, jak chronimy i przywracamy bagna w Polsce:
www.bagnasadobre.pl 
www.mokradla.eu


 
 

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.