Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Walne Zebranie Członków i Członkiń stowarzyszenia - nowy termin.

2022-03-15 Drukuj
 

Szanowni Państwo,
Członkowie stowarzyszenia Ptaki Polskie*,
 
działając jako prezes zarządu stowarzyszenia Ptaki Polskie (dalej jako „Stowarzyszenie”), informuję, iż na dzień 25 kwietnia 2022 roku, godz. 10:00 zaplanowane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków. W załączeniu przesyłam „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków”, zawierający porządek obrad.
 
Łącząc wyrazy szacunku,
 
Piotr Kamont
prezes zarządu

OGŁOSZENIE


* Nasze stowarzyszenie obecnie znane jest już jako stowarzyszenie Jestem na pTAK! Jednak w pismach formalnych wciąż jeszcze przez jakiś czas zobowiązani jesteśmy do używania starej nazwy Ptaki Polskie. 

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.