Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

CSR czyli Biznes Odpowiedzialny Społecznie

Drukuj

Czy w twojej firmie powszechny jest recykling? A może prowadzi się inwestycje w odnawialną energię i stawia na niezależność energetyczną? A czy w codziennych działaniach operacyjnych uwzględnia się bliskość sąsiadujących Ludzi albo czy trwale polepsza się  warunki pracy swoich Pracowników?

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić stronę www dużej korporacji nie zawierającej wzmianki dotyczącej zrównoważonego rozwoju lub odpowiedzialności społecznej. 
 
Przecież to korporacje właśnie współodpowiedzialne są za zużycie kończących się zasobów naturalnych i za postępujące zmiany klimatyczne. Wszechobecnie występujące koncerny w znacznym stopniu determinują kształt naszego życia, wywierając wpływ na nasze wzorce konsumpcyjne, uzależniając od siebie stan lokalnego środowiska. Dlatego też, to one w pierwszej kolejności podjęły się działań CSR – czyli zarządzaniem firmą w sposób społecznie odpowiedzialny!

 
CSR – nie jest NOWY
 
Kiedy cofniemy się w czasie to zobaczymy, że etyka kupiecka czy też zasady dobrych praktyk rzemieślniczych występowały od zawsze! W okresie rewolucji przemysłowej wielu fabrykantów rozwijało własne, nowatorskie na owe czasy programy społeczne takie jak: zakładanie szpitali, fundowanie obiektów użyteczności publicznej, budowanie prostych mieszkań dla robotników, wypłacanie zapomogi w wypadkach losowych, z czasem zaczęto również przykładać większą wagę do bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).  
Dziś, w dużym stopniu winnyśmy pomagać Ludziom ale nader wszystko – Przyroda, w której żyjemy, bije na alarm!
 
Czym jest zatem CSR?
 
Jest to sposób na biznes poszukujący synergii pomiędzy trzema obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.
 
CSR to pewnego rodzaju filozofia danej organizacji pozwalająca osiągnąć stan zrównoważonego biznesu, który w dłuższej perspektywie, prócz korzyści środowiskowych i społecznych, gwarantuje długotrwały wzrost wartości Firmy.
Podstawowym założeniem CSR jest bardziej odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem wszystkich grup społecznych, na które oddziałuje poprzez swoją działalność, z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Mówiąc najprościej chodzi o to, aby biznes stawał się lepszy, tzn. podejmował dobrowolne zobowiązania, na przykład na rzecz społeczności lokalnych i środowiska, a także ograniczał ewentualność wystąpienia zjawisk negatywnych, które mogą zagrozić funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa.
 
W Polsce w ramach określenia „społeczna odpowiedzialność biznesu” przyjęło się używać akronimu CSR od ang. corporate social responsibility albo sustainable development – „zrównoważony rozwój”. Zawsze jednak chodzi o podejmowanie działań mających uczynić Firmę lepszą.
 
Nie zapominajmy o tym, że CSR to również pewnego rodzaju gwarancja na zaspokojenie podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lokalnych lub obywateli, zarówno współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń. Zatem czy nie warto połączyć się    i wspólnie dać dobry przykład?!

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.