Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Przedstawiciele dzikiej fauny

autor: Tomasz i Grzegorz Kłosowscy Zobacz zdjęcia

Tomasz i Grzegorz Kłosowscy

Grzegorz Kłosowski (malarz, ur. w 1952r) i Tomasz Kłosowski (niedoszły naukowiec, a potem dziennikarz i fotograf, ur. w 1949r) stworzyli oryginalny, rodzinny tandem. Wspólnymi siłami poszukują w przyrodzie polskiej tego, co jeszcze dzikie, nieskażone, zachowujące regionalne oblicze. Stąd ich ulubionym środowiskiem są bagna, piaszczyste pustkowia i pastwiska nad rzekami (Bug, Narew, Wisła), pierwotne lasy. Zaś motywem przewodnim, obok pejzaży takich okolic, są żyjący tu dzicy przedstawiciele fauny. Dlatego bohaterem jednego z ich albumów stał się żuraw - ptak uważany za symbol istoty dzikiej, kryjącej się przed człowiekiem w niedostępnych bagnach. Ale również dużo energii poświęcają czworonożnemu, potężnemu mieszkańcowi bagien - łosiowi. Wśród ptaków mają kilku faworytów, ustawicznie tropionych i podpatrywanych aparatem. To choćby ginący kulon - mieszkaniec piaszczystych nieużytków, kulik wielki z dzikich łąk i torfowisk, jego sąsiadka - sowa błotna, czy wreszcie mało znane i rzadkie gatunki skrzydlatych drapieżników - orliki i błotniaki.

Obaj fotograficzni łowcy różnią się uzdolnieniami i upodobaniami. Domeną młodszego, Grześka, jest manualizm i technika, starszego, Tomka - pióro i gawęda. Pierwszy więc głównie robi zdjęcia i opracowuje je technicznie, drugi robi coś ze zdjęć - obmyśla i komponuje albumy i pogadanki. Pierwszy więcej czasu spędza w terenie i ich pracowni, drugi - przed publicznością, w redakcjach i w studiu TV. Trudno o lepszy sposób na uzupełnianie się. Łączy ich natomiast spojrzenie na przyrodę i umiłowanie nastrojów natury, bez których oddania zdjęcia wydają się obu autorom mało warte. Przy czym pierwszy woli "brać na muszkę" obiekty mniejsze, ale ruchliwe - czyli głównie zwierzęta, a drugi większe - całe środowiska, a także zjawiska niebieskie - chmury, błyskawice, śnieżyce, szadź, co koresponduje z jego zainteresowaniami kosmosem. Zatem w albumach i pokazach obu braci spotykają się wizerunki zwierząt z obrazami ich środowiska. Dlatego, obok monograficznych prac o żurawiu, bobrze czy bocianie, mogą sobie pozwolić na kreślenie w jednym albumie obrazu całej polskiej przyrody.

Do chwili obecnej bracia Kłosowscy wydali 11 albumów, z czego cztery poświęcone są wyłącznie ptakom: "Ptaki Biebrzeńskich bagien", "Bocian polski ptak", "Żuraw ptak nadzieji" i "Biebrza ptasi raj". Bardzo wiele ich zdjęć jest również publikowanych w różnych czasopismach, kalendarzach, folderach, przewodnikach itp, oraz w albumach zbiorowych.

Posługują się zarówno techniką analogową, obecnie głównie w pejzażu, jak i coraz częściej cyfrową - w zdjęciach reporterskich.

 

Powrót
 
 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.