Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Świat dzikiej przyrody cz.1

autor: Marcin Karetta Zobacz zdjęcia

Marcin Karetta cz. 1

Z wykształcenia specjalista ds. grafiki komputerowej i wydawniczej, a obecnie pracownik banku w Katowicach. Od początku lat 90-tych bardzo aktywny obserwator ptaków
- w 1992 r. wyróżniony za szczególnie duży wkład w poznanie awifauny Górnego Śląska. Współpracownik Zakładu Ekologii Ptaków we Wrocławiu i Instytutu Biologii Środowiskowej w Krakowie. Od 2000 r. członek Związku Polskich Fotografów Przyrody, a w latach 2002-2004 Prezes Okręgu Śląskiego ZPFP. Fotografuje od 1998 roku. Tematem prac jest cały świat dzikiej przyrody, jednak szczególny nacisk kładzie na fotografowanie ptaków.

Zdjęcia swe publikuje w książkach, kalendarzach, folderach i czasopismach - tak w kraju jak i za granicą. W ostatnim czasie jego zdjęcia zamieściły m.in. takie tytuły jak: Rzeczpospolita, Newsweek, Focus, Wiedza i Życie, Polityka. Kilka publikacji wydrukował też National Geographic, a prestiżowy British Birds zamieścił je na swych okładkach. Laureat wielu konkursów fotograficznych. W ostatnim czasie występuje w roli instruktora prowadzącego warsztaty fotograficzne finansowane przez UE.

Dlaczego odszedł od obserwacji ptaków na rzecz ich fotografowania? Otóż fotografowanie uważa za bardziej interesujące, gdyż pozwala mu ono, przez długie godziny, a nierzadko dni, z bardzo bliska obserwować i poznawać fascynujące życie zwierząt. A po udanej sesji, tajemnice dzikiego życia z przyjemnością przybliża wszystkim zainteresowanym.

Więcej prac Autora na jego stronie: www.karetta.pl.

Powrót
 
 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.