Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Miękinia

Drukuj

Dolny Śląsk to kraina o bardzo zróżnicowanym krajobrazie. Od wysokich Karkonoszy, po doliny rzeczne, w tym – Dolina Bystrzycy i Odry. Na tym obszarze wydzierżawiliśmy w roku 2012 od Nadleśnictwa Miękinia ponad 20 ha łąk położonych w Dolinach Odry i Bystrzycy pośród lasów Dolnego Śląska. Znaczna część tych terenów to łąki dość mocno już zarośnięte, na których natura zaczęła rządzić się sama. Łąki zaczęły powoli zarastać wysokimi ziołoroślami, dziką różą, głogiem i tarniną – gatunkami szczególnie cennymi dla ptaków. Te gatunki chcemy pozostawić, aby ptaki miały dogodną „stołówkę” późną jesienią i zimą. Na pozostałych łąkach prowadzimy ekstensywną gospodarkę rolną polegającą na ich wykaszaniu po zakończeniu okresu lęgowego ptaków. W ten sposób zachowujemy cenne siedliska otwarte w dolinach rzecznych, które są miejscem lęgowym dla derkacza, kszyka, żurawia. Na brzegach rzek występują tu również bobry.

Lokalizacja naszych łąk w Nadleśnictwie Miękinia.


Brodno - 2
4, 5, 6- Słup
7 - Kobylniki
8 - Przydroże
9 - Skałka
10 - Kamionna

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.