Poznaj, Pokochaj, Pomóż...

Drobne ssaki. Prawy brzeg Wisły

2015-03-09 Drukuj
 

Drobne ssaki. Prawy brzeg Wisły

Pogoda zaczęła robić swoje. Ptaki wyczuły nadchodzącą wiosnę i ruszyły. Lecą Żurawie, Gęsi, Skowronki. Nie mogło oczywiście zabraknąć Czajek. Zatem – głowy do góry i wypatrujemy! Także w stolicy.

 12 marca (czwartek) zapraszamy na godz. 18.00 do sali edukacyjnej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie poprowadzi Emilia Kielan, studentka biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która wygłosi prezentację pt. "Strawa dla drapieżnika, czyli słów kilka o drobnych ssakach". W trakcie wykładu przedstawione zostaną najważniejsze gatunki drobnych ssaków występujące w Polsce oraz ich cechy diagnostyczne. Dowiemy się również jak badać dietę ptaków drapieżnych, czym są wypluwki oraz co wpływa na sukces lęgowy wielu gatunków ptaków drapieżnych.

 15 marca (niedziela) udamy się na spacer prawym brzegiem Wisły, na trasie most Grota-Roweckiego – most Łazienkowski. Zbiórka o godz. 8.00 przy pętli tramwajowej Żerań FSO. Nie dajmy się zwieść ewentualnej wiosennie aurze – dopasujmy strój do faktycznych warunków atmosferycznych i temperatury. Uczestniczki i uczestników zachęcamy do wzięcia ze sobą łakocia.

 Przypominamy, że na wycieczkę obowiązują zapisy oraz limit miejsc (20, decyduje kolejność zgłoszeń). Osoby zainteresowane uczestnictwem w spacerze proszone są o mail do opiekuna Klubu warszawskiego Pawła Pstrokońskiego – [email protected] Wycieczka odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się minimum 10 osób. Zainteresowanych informować będziemy o tym czy zgłosiła się wymagana liczba chętnych.

 Dla ułatwienia zamieszczamy link do mapki – http://bit.ly/klubppwwa, która zawiera szereg informacji i powinna być pomocna w dotarciu na miejsca wydarzeń.

 
 
Jestem na pTak Bądź na pTAK
Dzięki naszej Kampanii chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na świat obok nas. Na tych wszystkich, z którymi dzielimy naszą planetę, a z którymi w gruncie rzeczy tak wiele nas łączy. Zapraszamy do współpracy i zabawy.
Bagna są dobre Bagna są dobre
W regionie Ujścia Warty wdrażamy bardzo dobry partnerski projekt - Bagna są dobre! Odtwarzamy zniszczone kiedyś mokradła. Dzięki temu zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolnym biegu Warty i Odry.
Orlik grubodzioby Orlik Ptak Jakich Mało
Mamy ich w Polsce zaledwie 15 par. Znikają - wraz z ostatnimi bagiennymi łąkami, na których polują - i z ostatnimi podmokłymi lasami, gdzie zakładają gniazda i wychowują młode. Jedyną ostoją tych ptaków w naszym kraju jest Dolina Biebrzy. Tutaj też wdrażamy partnerski projekt.
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej Łąki Polski Północnej
Przywrócenie właściwego stanu ochrony podmokłych łąk i pastwisk w wybranych obszarach Natura2000 w Polsce Północnej
© Copyright by Ptaki Polskie, wszelkie prawa zastrzeżone.